Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Η αύξηση του ΦΠΑ υπό το πρίσμα των οικονομικών συνθηκών της αγοράς

Η φημολογούμενη απόφαση για αύξηση του συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας προμηνύει ένα σφοδρό κύμα αντιδράσεων της ελληνικής αγοράς, γεγονός που δικαιολογείται απόλυτα δεδομένης της υφεσιακής κατάστασης στην οποία η τελευταία βρίσκεται. Με άλλα λόγια, η επαύξηση του ήδη υψηλού συντελεστή ΦΠΑ κατά μία ποσοστιαία μονάδα πρόκειται να φέρει νέες ανατιμήσεις σε χιλιάδες υπηρεσίες και προϊόντα ενώ η αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού για την αύξηση των δημοσίων εσόδων παραμένει έως τώρα αμφισβητήσιμο.
            Ειδικότερα, η ελληνική κυβέρνηση αυξάνοντας το δείκτη ΦΠΑ από 23% σε 24% από την 1η Ιουλίου 2016 αποσκοπεί στην επίτευξη τριών στόχων. Πρώτον, αποβλέπει στο να καλύψει μεγάλο μέρος του δημοσιονομικού κενού ύψους 1% του ΑΕΠ για τη διετία 2017-2018. Επίσης, με την εν λόγω αύξηση σκοπεί στο να καλυφθεί το κενό που είχε αφήσει η εξαίρεση των ιδιωτικών σχολείων από το ΦΠΑ ενώ ταυτόχρονα στοχεύει στο να αποφύγει την αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ σε ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ.
            Εντούτοις, δεν πρέπει να παραληφθεί ότι από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι -ύστερα από πολλά χρόνια αναπροσαρμογών στο δείκτη ΦΠΑ- τα έσοδα μειώνονται αντί να αυξάνονται. Πράγματι, όταν ένα φορολογικό μέτρο καταλήγει υπέρμετρο για τις δυνατότητες μίας συγκεκριμένης αγοράς και κοινωνίας, το άμεσο επακόλουθο είναι ότι οι υπόχρεοι σε απόδοση του συγκεκριμένου εσόδου αδυνατούν να προχωρήσουν στην εφαρμογή του νόμου. Ως εκ τούτου, το μέτρο παραμένει απρόσφορο και αναποτελεσματικό.
            Επιπλέον, για να κατανοήσουμε καλύτερα το ως άνω φαινόμενο είναι απαραίτητο να ερευνήσουμε τι συμβαίνει στη διεθνή αγορά αναφορικά με τους υψηλούς δείκτες Φ.Π.Α. Πιο αναλυτικά, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τον υψηλότερο δείκτη ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον ίδιο κατάλογο συναντούμε την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Μάλιστα, συντελεστή ΦΠΑ 24%-25% στα προϊόντα και τις υπηρεσίες επιβάλλουν οι σκανδιναβικές χώρες, ήτοι η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία. Επομένως, εάν ο υπάρχων συντελεστής στην Ελλάδα αυξηθεί κατά μία ποσοστιαία μονάδα, τότε η Ελλάδα θα έχει τον ίδιο κανονικό συντελεστή με τη Φινλανδία, γεγονός που δεν δικαιολογείται λόγω τις διαφορετικής οικονομικής δύναμης της αγοράς των δύο χωρών.
            Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι καθώς η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με το μεγαλύτερο έλλειμμα στην είσπραξη του ΦΠΑ, το αποτέλεσμα της αύξησης του συγκεκριμένου συντελεστή κρίνεται αμφίβολο όχι μόνο για την αποδοτικότητα του μέτρου αλλά και για την επιθυμητή ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς. Διότι σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε η Ελλάδα, υπό τις τρέχουσες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, να διαθέτει ίδιο συντελεστή ΦΠΑ με τις σκανδιναβικές χώρες, ήτοι με χώρες με ανεπτυγμένη οικονομία και ισχυρό κοινωνικό κράτος.

            Ολοκληρώνοντας, ενώ η Ελλάδα έχει μεταβάλει τον συντελεστή ΦΠΑ ραγδαία τα τελευταία είκοσι χρόνια, η αποδοτικότητα της συλλογής του συγκεκριμένου εσόδου φθίνει δραματικά. Για το λόγο αυτό, η τελευταία αυτή φημολογούμενη αύξηση πρόκειται να στρέψει τα βλέμματα πολλών επενδυτών σε εξωχώριες αγορές και ιδίως σε χώρες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές ΦΠΑ, όπως είναι η Κύπρος. Δεδομένης της προσαρμοστικότητας που πρέπει να επιδείξουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές και ιδίως του συνετού και τεκμηριωμένου επιχειρηματικού σχεδιασμού που πρέπει να κάνουν προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες οικονομο-πολιτικές συνθήκες, η ADVANCED CONSULTATS S.A. διαθέτει ήδη το άρτια καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό για να βοηθήσει καταλυτικά στον εν λόγω σχεδιασμό.