Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Η ακμάζουσα πορεία της κυπριακής οικονομίας ως πόλος έλξης των εξωχώριων επενδυτών

Η οικονομική κρίση υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας σε συνάρτηση με επισταμένους ελέγχους σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο δεν άργησε να πλήξει πλήθος χωρών που έως πρόσφατα το έδαφός τους θεωρούνταν ιδιαίτερα πρόσφορο για ξένες επενδύσεις. Στον αντίποδα της κατάστασης αυτής συναντούμε την κυπριακή οικονομία που, παρά την σχετικά πρόσφατη οικονομική δυσπραγία της και την επιβολή έκτακτων capital controls, δεν άργησε να ανταπεξέλθει στις δυσοίωνες αυτές συνθήκες διαψεύδοντας όσους έκριναν πως το χρηματοπιστωτικό και επενδυτικό περιβάλλον της Κύπρου θα κατέρρεε εντός λίγων μηνών.
            Πιο συγκεκριμένα, η άμεση ανταπόκριση της Κυπριακής Κυβέρνησης στις απαιτήσεις για σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού της συστήματος καθώς επίσης και η αναπτυξιακή πολιτική που εφαρμόστηκε είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο την ανόρθωση της οικονομίας της αλλά την πλήρη αποκατάσταση όλων των προβλημάτων του τραπεζικού της συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των capital controls, και την αποκατάστασή της ως επενδυτικό παράδεισο. Πιο αναλυτικά, για την αποκατάσταση αυτή του χαρακτηρισμού της ως επενδυτικού προορισμού, η Κύπρος, παρά τις ομολογουμένως έντονες πιέσεις που δέχθηκε από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς ελέγχου της παγκόσμιας οικονομίας, διατήρησε τρία βασικά στοιχεία της αναπτυξιακής πολιτικής της, ήτοι χαμηλό συντελεστή φορολογίας των εταιρικών κερδών, το τραπεζικό απόρρητο και εμπιστευτικότητα των πληροφοριών των ξένων επενδυτών στο έδαφός της.
            Με άλλα λόγια, η Κύπρος όχι μόνο υιοθέτησε έναν από τους χαμηλότερους δείκτες φορολογίας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ταυτόχρονα θέσπισε φορο-ελαφρύνσεις και φοροαπαλλαγές για τις ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο έδαφός της. Ταυτόχρονα, παρά την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την άρση της αυτοτέλειας των νομικών προσώπων, διατηρώντας το τραπεζικό απόρρητο και αρνούμενη να προχωρήσει σε διακρατική ανταλλαγή πληροφοριών με Κυβερνήσεις άλλων χωρών, ουσιαστικά καθιστά την Ευρωπαϊκή Οδηγία άνευ πεδίου εφαρμογής για τις εταιρείες που βρίσκονται στο έδαφός της και έχουν ως εταίρους αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ως εκ τούτου, η Κύπρος συνιστά έναν ιδανικό επενδυτικό χώρο όπου το φορολογικό και τραπεζικό της σύστημα διασφαλίζει την απρόσκοπτη επιχειρηματική ανάπτυξη και την οικονομική ευημερία των επενδυτών που καταφεύγουν στο έδαφός της.
            Άλλωστε, για όλους τους ως άνω λόγους, το τελευταίο διάστημα πλήθος επενδυτών -ιδίως από την Ελλάδα, το Λίβανο, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρωσία- στρέφουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια στο έδαφος της Κύπρου. Διότι το κυπριακό δίκτυο συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας με άλλες χώρες –ευρωπαϊκές ή μη- σε συνδυασμό με τη διασφάλιση του τραπεζικού απορρήτου –στοιχείο που εκλείπει πλέον από την πλειοψηφία των δικαιικών συστημάτων των χωρών- δεν μπορεί παρά να αναδύει ελκυστικές προοπτικές συνεργασίας και ανάπτυξης στον επιχειρηματικό κόσμο.

            Συμπερασματικά, η Κύπρος πλέον κατέχει την πρωτοκαθεδρία ανάμεσα στις χώρες που κρίνονται ως επενδυτικοί παράδεισοι έχοντας δημιουργήσει το βέλτιστο τρίπτυχο δικαιικής και φορολογικής σταθερότητας, επιχειρηματικής ανάπτυξης και απορρήτου των εταιρικών και τραπεζικών δεδομένων. Όλα αυτά οδήγησαν με τη σειρά τους στην ανάπτυξη του τουρισμού της και της βιομηχανίας της ενώ τα νούμερα των ναυτιλιακών επενδύσεων δεν μπορούν να χαρακτηριστούν άλλως από ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά και αξιόλογα. Για οποιαδήποτε απορία αναφορικά με το επενδυτικό περιβάλλον της Κύπρου και τις δικλείδες ασφαλείας για την μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου αλλά και την επίτευξη του βέλτιστου φορολογικού αποτελέσματος μη διστάσετε να απευθυνθείτε στους εξειδικευμένους συμβούλους της ADVANCED CONSULTANTS S.A.