Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020

Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας

 


Η κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας» σύμφωνα με το οποίο υιοθετείται ένα κοινό πλαίσιο για την αναδιάρθρωση των οφειλών ή την πτώχευση φυσικών και νομικών προσώπων είναι πλέον γεγονός.

Το  νομοσχέδιο προβλέπει τις νέες διαδικασίες πτώχευσης φυσικών και νομικών προσώπων μέσα από μια ειδική και απλοποιημένη διαδικασία για τις πτωχεύσεις, την πρόληψη της αφερεγγυότητας με προειδοποίηση του οφειλέτη, διαμόρφωση εξωδικαστικού μηχανισμού αναδιάρθρωσης χρεών, καθιέρωση νέας προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, ειδικές ρυθμίσεις για τους ευάλωτους οφειλέτες με πιο σημαντική αυτή της δυνατότητας απόκτησης της κύριας κατοικίας από ειδικό φορέα και τη μίσθωσης της στους οφειλέτες. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργούνται εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης του οφειλέτη αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών και τους επαγγελματικούς φορείς.

Πριν ο οφειλέτης φτάσει στην αφερεγγυότητα μπορεί να προσφύγει στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους πιστωτές να διαμορφωθεί μια πρόταση ρύθμισης των χρεών του οφειλέτη και να αποφύγει τον κίνδυνο αφερεγγυότητας είτε μετά από αίτηση του οφειλέτη είτε μετά από πρωτοβουλία των πιστωτών. Η αποπληρωμή των χρεών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να ρυθμίζεται σε σημαντικό αριθμό δόσεων. Στην περίπτωση που απολεσθεί η ρύθμιση απέναντι σε οποιοδήποτε πιστωτή τότε αναβιώνουν οι απαιτήσεις του πιστωτή στο ύψος που είχαν πριν τη σύμβαση αναδιάρθρωσης αφαιρουμένων των ποσών που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης ενώ τις καθιστούν ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές. Οι οφειλέτες που θα ρυθμίσουν  τις οφειλές τους μπορούν να λάβουν επιδότηση για την αποπληρωμή των δανείων που εξασφαλίζονται με την κύρια κατοικία για διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία της αίτησης.

Ο υπό συζήτηση νόμος καλείται να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα κρίσιμο για τη δυνατότητα χρηματοδότησης της οικονομίας, βραχυπρόθεσμα, γιατί συνδέεται με την απελευθέρωση των Τραπεζών από το βάρος του αποθέματος των λεγόμενων «κόκκινων» δανείων,  μεσοπρόθεσμα, καθώς οι νέες συνθήκες της πανδημίας αναγκαστικά θα οδηγήσουν στη δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και μακροπρόθεσμα καθώς το νέο θεσμικό πλαίσιο θα επηρεάσει καθοριστικά και σε βάθος χρόνου την κουλτούρα πληρωμών στη χώρα μας. Για το πώς θα απαλλαχθείτε από τον βραχνά των οφειλών σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ADVANCED CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου