Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Η ελευθερία κίνησης προσώπων και κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το πρίσμα του Brexit


  
         Άμεσο και αναμενόμενο επακόλουθο της εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι άλλο παρά οι αλλαγές στη διαδικασία μετακινήσεων των κατοικούντων και διαμενόντων στο έδαφός της. Ειδικότερα, έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Βrexit βάσει του άρθρου 50 ΣΕΕ, η μετακίνηση των Βρετανών πολιτών στον ενωσιακό χώρο θα απαιτεί οι τελευταίοι να διαθέτουν βίζα για τα ταξίδια τους στην ηπειρωτική Ευρώπη.
            Ταυτόχρονα, θα υπάρξει άρση της ισχύος των ενωσιακών συμφωνιών που επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές εταιρείες να λειτουργούν δίχως περιορισμούς στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Μάλιστα, η πτώση της αξίας της λίρας έναντι του ευρώ θα αποτελεί αναγκαία απόρροια της οικονομικο-πολιτικής αλλαγής που πρόκειται να συμβεί στους κόλπους της Ένωσης. Επιπλέον, δεν πρέπει να λησμονηθεί ότι μεγάλες ανακατατάξεις και έντονη δυσκαμψία θα προέλθει στη μετακίνηση κεφαλαίων και ιδίως των επενδύσεων των Βρετανών σε άλλες χώρες αλλά και στην εισροή κεφαλαίων στη Βρετανία από άλλες χώρες.
            Βέβαια, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Βρετανία έχει επί χρόνια ακολουθήσει μία σταθερή νομισματική πολιτική ενώ η ακμαία οικονομία της αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για την μετέπειτα οικονομική πορεία της. Ως εκ τούτου, ο αντίκτυπος της βρετανικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές θα επιβάλει σαφώς στις υπόλοιπες χώρες να ακολουθήσουν –έστω και άτυπα- μία ελαστική συμπεριφορά έναντι των βρετανών υπηκόων και επενδυτών απορροφώντας πλήθος γραφειοκρατικών διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας μετακινήσεων προσώπων και κεφαλαίων. Επομένως, ακόμα και μετά την εφαρμογή του άρθρου 50 ΣΕΕ, η Βρετανία θα εξακολουθήσει σίγουρα να αποτελεί ελκυστικό πεδίο επενδύσεων και επιχειρηματικής δράσης.
            Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πορεία των υπαρχουσών επενδύσεων αλλά και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών σχεδίων στο βρετανικό έδαφος, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τα πλήρως ενημερωμένα στελέχη της ADVANCED CONSULTANTS S.A.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου