Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Η εξέλιξη των αγωγών αποζημιώσεων των Κυπρίων πολιτών σχετικά με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα της Κύπρου

Έπειτα από τέσσερα χρόνια δικαστικών διενέξεων, το Δικαστήριο της Ένωσης έδωσε την οριστική απόφαση για την τύχη των αγωγών αποζημιώσεων σχετικά με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα της Κύπρου. Πρόκειται για μία απόφαση που διέψευσε τις ελπίδες των εναγόντων και έθεσε για άλλη μία φορά στο στόχαστρο των αμφισβητήσεων την ασφάλεια των τραπεζικών καταθέσεων.
Προτού αναφερθούμε στην απόφαση καθ’αυτή του ενωσιακού Δικαστή, σκόπιμο κρίνεται να κάνουμε μία σύντομη αναφορά στα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Πιο συγκεκριμένα,  τους πρώτους μήνες του έτους 2012, ορισμένες κυπριακές τράπεζες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Cyprus Popular Bank και η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία – γνωστή ως Τράπεζα Κύπρου- αντιμετώπισαν οικονομικές δυσχέρειες. Κατόπιν αιτήματος της Κυπριακής Κυβέρνησης στην Ευρωομάδα για χρηματοδοτική συνδρομή και έντονες διαπραγματεύσεις, εκδόθηκε σχέδιο μνημονίου κατανόησης για την αναδιάρθρωση της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής. Σαφώς, οι εφαρμογή των μέτρων που συμφωνήθηκαν με τις κυπριακές αρχές είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της αξίας των καταθέσεων. Για το λόγο αυτό, οι έχοντες έννομο συμφέρον ιδιώτες και νομικά πρόσωπα προσέφυγαν ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ένωσης με αίτημα, αφενός, να τους καταβάλει η Επιτροπή και η ΕΚΤ αποζημίωση ίση με τη μείωση της αξίας των καταθέσεών τους και αφετέρου να ακυρωθούν τα επίμαχα μέτρα τα οποία προέβλεπε το προαναφερθέν μνημόνιο.
Έπειτα από την εκδίκαση των επίμαχων υποθέσεων,  το Δικαστήριο της Ένωσης απέρριψε τις προσφυγές ακυρώσεως και ταυτόχρονα, κρίνοντας τις υποθέσεις επί της ουσίας, απέρριψε τις αγωγές αποζημιώσεων. Πιο αναλυτικά, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν υφίσταται προσαπτόμενη στα όργανα της Ένωσης παράνομη συμπεριφορά και ως εκ τούτου δεν θεμελιώνεται εξωσυμβατική ευθύνη της Ένωσης. Συνεπώς, το Δικαστήριο κατέληξε σε απόρριψη των αγωγών αποζημιώσεως.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου