Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Οδήγηση αυτοκινήτου με ξένες πινακίδες


Σε απόφαση του υφουπουργού Οικονομικών , κ. Μαυραγάνη ,ορίζεται ότι προϋπόθεση για τη νόμιμη κυκλοφορία από Έλληνες κατοίκους αυτοκινήτων ΙΧ με ξένες πινακίδες είναι να εργάζονται ή να επιχειρούν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μπορούν να οδηγούν στην Ελλάδα επιβατικό όχημα που είναι ταξινομημένο στο όνομα εταιρείας που εδρεύει στο άλλο κράτος- μέλος. 


Για την απόδειξη της ιδιότητας αυτής ο εργαζόμενος κατά τον έλεγχο θα πρέπει να προσκομίζει στην αρμόδια Αρχή ελέγχου τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

-η σύμβαση εργασίας μισθωτού με ξένη επιχείρηση στην οποία προβλέπεται και η χορήγηση εταιρικού οχήματος

-η σύμβαση εργασίας μη μισθωτού με επιχείρηση που εδρεύει σε χώρα της Ε.Ε.
Σε κάθε περίπτωση προσκομίζονται στην αρμόδια Αρχή ελέγχου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την έδρα της εταιρείας και την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητά της στο άλλο κράτος- μέλος όπου είναι εγκατεστημένη.

β) Βεβαιώσεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα του άλλου κράτους- μέλους, στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, καθώς και του ασφαλιστικού φορέα στην Ελλάδα αντίστοιχα, εφόσον υπάρχει.

γ) Φορολογικές δηλώσεις που έχει υποβάλει ο ελεγχόμενος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο κράτος- μέλος όπου είναι εγκατεστημένη η εταιρεία, η οποία του έχει παραχωρήσει το επιβατικό όχημα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου