Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Επενδύσεις στον τομέα παραγωγής και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων

Μεγάλο μέρος νέων ανθρώπων δείχνουν τελευταία έντονο ενδιαφέρον για την παραγωγή και τη μεταποίηση της δικής τους παραγωγής σε μικρές μεταποιητικές μονάδες ώστε να επωφελούνται από την καθετοποίηση της δραστηριότητάς τους και να κερδίζουν από την πώληση του τελικού τυποποιημένου και συσκευασμένου προϊόντος. Πρόκειται για την αύξηση παραγωγής βιολογικών προϊόντων καθώς και παραφαρμακευτικών και φαρμακευτικών προϊόντων από φυσικά συστατικά.
Αρχικά, πρέπει να τονίσουμε ότι οι διαδικασίες για την ίδρυση μικρών αγροτικών και μεταποιητικών μονάδων έχουν απλοποιηθεί αρκετά και υπάρχει τάση για περεταίρω απλοποίηση στα πλαίσια της βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος.
Επίσης. το σημείο αυτό ενδιαφέρον κρίνεται να αναφέρουμε κατ’ιδίαν τομείς της αγροτικής αλυσίδας στους οποίους αξίζει να επενδύσει κάποιος. Πιο συγκεκριμένα, η μελισσουργία, η παραγωγή ελαιόλαδου και προϊόντων ελιάς καθώς επίσης και η καλλιέργεια και εμπορία αλόης για δημιουργία φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση. Το γεγονός αυτό οφείλεται όχι μόνο στο πρόσφορο έδαφος της Ελλάδας που επιτρέπει μεγάλης ποσότητας παραγωγή αλλά ιδίως στη συγκομιδή άριστη ποιότητας πρώτης ύλης. Έτσι, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται για τις εξαγωγές τέτοιου είδους προϊόντων όχι μόνο στον ευρωπαϊκό χώρο αλλά και στην Αμερική και την Ασία.
Άλλωστε, δεν πρέπει να παραλειφθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τέτοιου είδους επενδύσεις καθώς χορηγεί γενναιόδωρες επιδοτήσεις για σχετικές επενδυτικές κινήσεις μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Για μία πλήρη αναφορά στα στάδια που πρέπει κάποιος να ακολουθήσει για να λειτουργήσει τη δική του μικρή μονάδα παραγωγής και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων καθώς και για τη διαδικασία αδειοδότησης και επιδότησης μη διστάσετε να απευθυνθείτε στην ADVANCED CONSULTANTS S.A. και τους εξειδικευμένους συμβούλους της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου