Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οικονομικής ύφεσης και έντονων οικονομο-πολιτικών ανακατατάξεων, οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είχαν να αντιμετωπίσουν ένα άγονο έδαφος για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Εντούτοις, σε μία περίοδο που όλα παρά αισιόδοξα έμοιαζαν για την ελληνική οικονομική ανάπτυξη, η προκήρυξη τριών ρηξικέλευθων επιχειρησιακών προγραμμάτων υπόσχεται μία βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης. Στο σημερινό, λοιπόν, άρθρο θα αναλύσουμε τις προϋποθέσεις ενός εκ των τριών αυτών προγραμμάτων, ήτοι αυτό που φέρει τον τίτλο: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.
            Πιο συγκεκριμένα, το προαναφερθέν πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη των πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την έναρξη ή την υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Με άλλα λόγια, η εν λόγω Δράση απευθύνεται αφενός σε άνεργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αφετέρου σε φυσικά πρόσωπα πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
            Επιπλέον, στο σημείο αυτό αξίζει να τονίσουμε ότι το ποσοστό της ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. Μάλιστα, ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ. Ακόμα, το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού των 25.000 ευρώ αυξάνεται υπό την προϋπόθεση ότι η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Πιο αναλυτικά, εάν πρόκειται για συνεργασία δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως το ποσό των 40.000 ευρώ ενώ ταυτόχρονα στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσότερων δικαιούχων το προαναφερθέν ποσό προσαυξάνεται έως το ποσό των 50.000 ευρώ. Ως εκ τούτου, πρόκειται για μία πρόκληση δυναμική και σίγουρα συμφέρουσα.
            Επίσης, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί με τελείως διαφορετικές διαδικασίες από τις αντίστοιχες του προηγούμενου ΕΣΠΑ 2007-2013, το οποίο σε πολλούς είχε αφήσει την αρνητική εμπειρία μίας γραφειοκρατικής και χρονοβόρας διαδικασίας. Αναλυτικότερα, η διαδικασία υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων, η αξιολόγησή τους καθώς επίσης και η εκταμίευση των δόσεων της επιχορήγησης θα γίνει με ταχύτατους ρυθμούς με αποκλειστικό στόχο την ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς και την στήριξη των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έως σήμερα δεν έβρισκαν άλλη λύση παρά την αναζήτηση εργασίας σε άλλες χώρες της δυτικής Ευρώπης αλλά και των Σκανδιναβικών χωρών.

            Δεδομένου ότι η περίοδος υποβολής των επενδυτικών προτάσεων έχει ήδη ξεκινήσει από 8/3/2016 και διαρκεί έως και την 15/4/2016, μην καθυστερείτε να απευθυνθείτε στην ADVANCED CONSULTANTS S.A.. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί της θα δημιουργήσουν για εσάς ένα άριστα τεκμηριωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο θα περιέχει όλες τις επιλέξιμες δαπάνες που επιδοτούνται από το πρόγραμμα, με αποκλειστικό στόχο την αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό των ευκαιριών που παρέχονται από το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ενώ ταυτόχρονα θα αναλάβουν για εσάς όλες τις διαδικασίες για την υποβολή του σχεδίου δράσης και την αξιολόγησή του καθ’ όλα τα στάδια. Η εμπειρία μας και η εξειδίκευσή μας στην αξιοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ μας επιτρέπει να σας εγγυηθούμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας και την θετική έκβαση της υπόθεσής σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου